INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

SESLİ KÜTÜPHANE BAŞVURUSU

KİTAP SESLENDİRME KURALLARI

Sancaktepe Belediyesi Profesyonel Ses Stüdyosu’nda seslendireceğiniz kitaplar, bütün vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaktadır.

Kitap seslendirmeyi düşünen gönüllü seslendirmelerimiz aşağıdaki kuralları dikkatle incelemelidir. Seslendireceğiniz kitaplar genel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçilmiştir.

Dikkat Edilecek Genel Hususlar:

 1. Seri ve hatasız seslendirebilmek için kayda geçmeden önce okunacak kısım mutlaka önceden sessiz okunmalıdır.
 2. Önce mikrofon düzgün şekilde takılmalı ve ayarlanmalıdır. Okuma sırasında duraklamadan kesinlikle mikrofon düzeltme, su içme, öksürme gibi başka bir işlem yapılmamalıdır. Mikrofona dokunulmamalıdır.
 3. Okuma dışında başka bir işlem yapılacağı zaman “öksürme gibi esneme gibi” cümle bitiminden sonra kayıt duraklatılmalıdır. Okumaya hazır hale gelince önce duraklatma iptal edilip sonra okumaya geçilmelidir.
 4. Okuma sırasında sesimizi zorlamamalı kasmamalı ve sert ve hızlı nefes alınmamalıdır.
 5. Sesiniz yorulunca veya 60 dakika sonra mutlaka kaydı durdurup ara verilmelidir.
 6. Kitap mikrofondan uzak tutulmalıdır, sayfa sesi kayda geçmesin. Seslendirme sırasında, sayfa çevirme sesi duyulmamalı. Nefes alırken daima ağızdan nefes alınmalı. Burundan nefes alınması halinde dikkat çekici sesler çıkabilir. Nefes alma sırasında dili oynatmamaya da dikkat edilmeli.
 7. Kitap Seslendirilirken önce kitabın adı yazarı basım bilgileri iç kapak bilgileri okunur, burada sayfa ve başlık işareti konulmaz.
 8. İçindekiler, “okunurken sayfa numaraları söylenmeyebilir” önsöz, sunuş, yazar hakkında görüşler gibi tanımlayıcı ve bilgilendirici kısımların her birinde bölüm (başlık) işareti konur.
 9. Sayfa işareti konulacağı zaman ya sayfa sonundaki cümleden sonra veya cümle bitmemişse sayfa çevrildikten sonra ilk cümle sonunda sayfa işareti konur.
 10. Başlıklar oluşturulurken içindekilere dikkat edilir. Yani içindekiler kısmında yer alan başlıkların kitaptaki yerleşimine göre başlık işareti konur. Küçük ve diğer başlıkların başında başlık işareti konur, sayfa numarası ve başlık okunarak devam edilir.
 11. Eğer bölüm ya da başlık sayfa başındaysa önce başlık sonra sayfa işareti konur.
 12. Bölümleri uzun olan veya olmayan kitaplarda “romanlar gibi” kitabın durumuna göre 3 veya 5 sayfa sonra başlık bölüm işareti konur. “başlık işareti konulduktan sonra sayfa numarası söylenerek okumaya devam edilir”
 13. İndex, kaynaklar ve sözlük bitiş kapak bilgileri arka kapak seslendirilir bu kısımların her birinde başlık işareti konur.
 14. Kitabın sayfa sayısı ve bitiş tarihi söylenir kitabın sonu diyerek kitap bitirilir.
 15. Ses tıkanması öksürme ve benzeri nedenlerden dolayı ara vermek gerekiyorsa cümle bittikten çok kısa süre sonra kayıt duraklatılır. Kayda başlatmak için duraklatma iptal edilir. Yani kayda başlama ve durdurma işlemi cümle bitiminde ve başlangıcında yapılır.
 16. Her kitabın okunma hızı ve tonlama şekli o kitabın özelliğine uygun olmalı. Örneğin, yetişkinler için okunan bir roman daha akıcı, çocuklar için okunan bir masal kitabı ise, daha yavaş okunmalı.
 17. Noktalama işaretleri ve imla kurallarına mümkün mertebe dikkat edilmeli kelimeler hızlı ve yuvarlayarak söylenilmemelidir.  İşaretsiz uzun cümlelerde zorlanmayacak şekilde nefes alınmalıdır.
 18. Kitapta yer alan resim grafik ve tabloların şekil numarası söylenir. Varsa açıklaması seslendirilir yapılabiliyorsa şekil açıklanabilir  “eğer resmin eksikliği kitabın bütünlüğünü bozmuyor eksik bilgi verilmesine yol açmıyorsa resim veya şekil söylenmeyebilir.
 19. Eğer tablo veya şekil içinde bilgiler var ise bu bilgiler bilgi türüne göre seslendirilir  “mutlaka ilgili görevliyle birlikte seslendirme tayini yapılmalıdır.”
 20. Dipnotlar da kısa ara verilir bitince kısa bir s verilir okumaya devam edilir. Kitabın türüne ve içeriğine göre dipnot ve diğer notları seslendirme tayini yapılmalıdır. Bilgi ve açıklama veren dipnotlar okunur kaynak belirten örnek adı geçen eser sayfa 140 gibi dipnotlar okunmaz.
 21. Okuma sırasında kelime hatası ve sürçme olursa, hatalı cümle başa alınır hatalı cümle doğru bir şekilde okunur.
 22. Tırnak ve parantez içindeki kelimeler hafif ses tonu değiştirilebilir özellikle parantez içindeki tarih ve yerlerde sadece tarih ve yer söylenir parantez söylenmez. Bir s verilir okumaya devam edilir.
 23. Test kitapları için soru okunur şıkları söylenir 3 saniye kadar sonra doğru cevabı içeren şık söylenir. Gerekiyorsa şehir isimleriyle kodlanır “Edirne” gibi.
 24. Üniversiteye hazırlık sınav sorularına ait kitaplarda veya diğer sınavlara ilişkin soru kitaplarında anlatım bölümleri anlaşılır ve akıcı bir üslupta okunmalı. Soru bölümlerindeki bütün özellikler açıklanmalı, altı çizili kelimeler veya cümleler “altı çizili” şeklinde belirtilmeli.

GÖNÜLLÜ SESLENDİREN ŞARTNAMESİ

 1. Kitap seslendirme belirlenen standartlar doğrultusunda yapılmaktadır. Dikkat edilecek hususlar sizlere yazılı olarak verilecektir.
 2. Gerekli çalışma ve uygulamalar yaptırılacak ve sizden 60 dakika deneme kaydı alınacaktır.
 3. Sizin seslendirmeye başladığınız bir kitabın tamamen belirlediğimiz şekilde sizin tarafınızdan bitirilmesi yani kitabın yarıda bırakılmaması gerekmektedir.  Aksi halde yapılan okumalar iptal edilecektir.
 4. Her hafta sizinle belirlediğimiz zamanda okumaya gelmeniz gerekmektedir. İstisnai bir durum olursa farklı bir zamanda gelmeniz gerekirse mutlaka önceden görüşülmelidir.
 5. Bu kitaplar vatandaşlar tarafından talep edildiği için mümkün mertebe kısa sürede bitirilmelidir.
 6. Başlamış olduğu kitabı bitiremeyecek düzensiz seslendirme yapacak veya belirlenmiş programa uyamayacak gönüllü seslendirmenlerin bu işe başlamaması daha uygundur.
 7. Kitap seslendirmek isteyen okuyucularımızın diksiyon eğitimlerine katılması önemle tavsiye edilmektedir.
 8. Gönüllü seslendiren,  yapılan kayıtların; Sancaktepe Belediyesi ve bağlı olduğu birimlerin yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Kullanım hakları Sancaktepe Belediyesi, bağlı olduğu birimler ve kayıt sahibine ait olacaktır. Gönüllü seslendiren ses kayıtlarının çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Sancaktepe Belediyesi ve bağlı olduğu birimlere izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan kayıtlar için, kayıt sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Gönüllü Seslendiren Şartnamesi için TIKLAYINIZ.

 

KİŞİSEL BİLGİLER
Ad Soyad
T.C. Kimlik No
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
E-posta
Instagram
Facebook
Twitter
EĞİTİM BİLGİLERİ
Okul Bilgileri
Yabancı Dil
Bilgisayar Bilgisi
ÇALIŞMA BİLGİLERİ

HANGİ TÜR KİTAPLARI OKUMAK İSTERSİNİZ?
OKUMA YAPMAK İÇİN GELEBİLECEĞİNİZ GÜN VE SAATLER
BİZİ NEREDEN DUYDUNUZ?
/*