INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

LİSE KONSEYİ

AMACI

Gençlerin; Genç Gelecek okul çalışmalarında karar alma mekanizmalarına katılmalarını ve genç gelecek çalışmalarında ve okul içerisinde duyuru ve eğitim sohbetlerinin yapılmasında aktif rol almalarını sağlamak.
Genç Gelecek’i yapılan tüm çalışmalarında en iyi şekilde temsil etmek.
Gençlerin Sancaktepelilik kimlik ve aidiyetini geliştirmek.
Gençlerin girişimci ve dinamik yönlerini ön plana çıkararak araştıran üreten topluma ülkesine ve dünyaya yararlı ahlaklı ve şuurlu birer, birey olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek.
Gençlerin dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanlarını oluşturmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek.
Gençlerimizin ilçemizin, kentimizin, bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel dokularını daha iyi tanımaları için etkinliklerde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre doğrultusunda farkındalık ve alışkanlık kazandırmak.
Gençliğin; dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini ‘ortaklık’ bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak.
Gençlerimize kavga yerine barışı, düşmanlık yerine kardeşliği, çatışma yerine diyaloğu kin ve nefret yerine sevgiyi aşılamak ve bilinçlendirmek

LİSELER KONSEYİNİN İLKELERİ

1. Şeffaflık: Okul temsilciler kurulunun yapacağı bütün duyuruları üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır, katılımınısağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız koşulsuz ve eşit yapar,

2. Sosyal Sorumluluk: Gençlerin çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını çözüm önerileri sunmaları, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar,

3. Birey Kapasite Gelişimi: Gençlerin bireysel gelişimlerini sağlayacak eğitsel sosyal içerikli çalışmalar,Sancaktepe’li gençlerimizin seslerini yükseltmesini sağlayacağı gibi onların ruhsal bedensel ve zihinsel gelişimini de artırır.

4. Sancaktepe’nin Yaşam Kalitesini Arttırmak: Okul Temsilciler konseyi; İlçemizin kalkınmasına yönelik, gençlik politikaları geliştirir ve öneri mahiyetindeki bu fikir ve politikaları ilgili yerel yönetim birimlerine sunar.

LİSE KONSEYİ KURULUNUN OLUŞUMU

Konsey Başkanı
Konsey Başkan Yardımcısı
Sekretarya Birimi
Halkla İlişkiler Birimi

LİSE KONSEYİNİN GÖREV TANIMLARI
1.Konsey Başkanının Görevleri

Lisesinde sınıf başkanları ile haftalık toplantılar yapar.
Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Etkinliklerle ilgili okulundan bütün dilekleri alır.
Çevre Liseler ile iletişim kurup fikirlerini alıp oranın çalışmalarından örnekler alır.
Gençlik Merkezi Koordinatörü’nün gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
Okul çalışmalarının, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
Genel toplantılarda eleştirileri cevaplar

2. Konsey Başkan Yardımcısının Görevleri

Lise Temsilcisinin bulunmadığı hallerde temsilcinin görevlerini yerine getirir.
Başkanın kulüp faaliyetleriyle ilgili verdiği görevleri yerine getirir.

3.Sekretaryanın Görevleri

Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
İlgili yazışmalar yapar, takip eder.
İlgili belgeleri dosyalar, düzenler.
Toplantı sonrası görevli kişilere görevlerini hatırlatıcı SMS,e-Mail v.s ile bilgilendirmeler yapar.

4.Halkla ilişkilerin görevi

Okullardaki çalışmaları önceden bütün birimlere duyurur.
Yapılacak etkinliklerin reklam çalışmasını yürütür.
Okullardaki zümre öğretmenleri ile irtibata geçer.
Liselerimizde Taziye, ev ziyaretleri düğün v.s durumlar olduğunda yönetime getirip katılım sağlanması için komisyon oluşturur.

OKUL VE SINIF TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ

Seçilecek Öğrencilerde Aranan Şartlar:

Derslerinde başarılı bir öğrenci olmalı.
Liderlik özelliklerine sahip olmalı.
Arkadaşlarına model olabilecek bir yapıda olmalı.
Takım çalışması yeteneğine sahip olmalı.
Okul idaresi tarafından takdir edilen ve tavsiye edilen biri olmalı.
Araştırmayı bilen ve kendini geliştiren, soran ve sorgulayan bir genç olmalı
Yeniliklere ve gelişime açık olmalı.

Sancaktepe’de bulunan 13 devlet lisesinde teşkilatlanan lise konseyinin okul ve sınıf başkanı olmak üzere toplam 350 temsilcisi bulunmaktadır.

 

/*