INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

LİDERLİK AKADEMİSİ

Projenin Amacı:

 • Lider kişilik özelliklerine sahip gençlerimizin bu özelliklerini etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlayacak eğitim ve etkinliklerle buluşmasını sağlamak,
 • Medeniyet birikimimizden istifade ederek özgün bir liderlik eğitimi oluşturmak,
 • Hızla gelişen ve değişen dünyada olaylara farklı açılardan bakabilme,
 • Bireysel iç gözlem yapabilme ve karar alma mekanizmalarını geliştirebilme,
 • Bugünün gençlerini yarının yöneten ve yönetici liderleri olarak yetiştirebilme,
 • Kendini bilen ve farkındalık sahibi birer birey olma yolunda bilinç oluşturma,
 • Doğru karar verme ve yürütme becerileri kazandırmak.

Projenin Kapsamı:

Liderlik Akademisi, takım çalışması, yeniliğe açıklık, dürüstlük, vizyon sahibi olmak, içinde bulunduğu toplumun ve tüm insanlığın yararını gözetmek, adil olmak, esneklik, güvenilirlik, ileri görüşlülük, iyi iletişim kurabilmek, karizmatik bir kişiliğe sahip olmak, dinamiklik, sempati, istikrar, zamanı iyi kullanabilmek, iyi örnek olmak vb. konuları da kapsayıcı şekilde gençlere liderlik pratiklerinin aktarıldığı bir eğitimdir.

Liderlik programı kendi içinde 3 uygulama alanından oluşmaktadır. Bu alanlar,

1. Lider Keşfetme

Projenin bu ayağında iki temel faaliyet gerçekleştirilecektir.

a. “Bir Lidere Ebeveyn Olmak” üst başlığıyla ebeveynlere yönelik farkındalık eğitimleri.

b. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik;

Kişilik testleri,

Mülakatlar,

Simülasyonlar,

Doğal Gözlemler sonrası elde edilecek verilerle “Lider Kişilik Özelliği” taşıyan gençlerimiz keşfedilerek ve programa kabul edilmektedir..

2. Lider Yetiştirme

Programa kabul edilen lise ve üniversite öğrencilerimize yönelik “LİDERLİK YETKİNLİKLERİ KAZANDIRMAYI “ amaçlayan genel yapısı teoriye dayalı eğitimler. Bu eğitimler alanında uzman kişiler ve özellikle de mevcutta sorumluluk alanında (siyaset, iş dünyası, bilim, kültür-sanat dünyası, sivil toplum vb.) kitlelere liderlik yapan ROL MODELLER tarafından verilmekte olup konu başlıkları,

a. Kendini Tanıma, Kendine Liderlik,

b. Takımına ve Projesine Liderlik

c. Milli Liderlik

d. Küresel Liderlik konu başlıklarını içeren eğitimlerden oluşacaktır.

Bu uygulama alanında teorik eğitimler ayrıca,

a. Liderlik Atölyeleri

b. Liderlik Kampları ile desteklenecektir.

3. Lider Geliştirme

Lider yetiştirme programı sonrası elde edilen bilgileri tecrübe edip yetkinliklere dönüştürebilmek için oluşturulacak uygulamaları içeren bir yapıya sahip olmaktadır. Bu kapsamda “SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ” geliştirerek hayata geçirilmektedir.

Hedef Kitlesi

Projemizin 4 ana hedef kitlesi bulunmaktadır.

1. Lider gençlerimizi keşfetmek ve onları hayata hazırlamak konusunda en temel sorumluluğa sahip Ebeveynler,

2. Kimlik ve kişilik arayışı içinde olan lise öğrencilerimiz,

3. Üniversite öğrencilerimiz,

4. Gençlerimize rol modellik yapacak öncü lider şahsiyetler.

Eğitim Yöntemi

Eğitimler liderliği, sosyolojik, tarihi, iletişimsel ve akademik perspektiflerden ele alarak, interaktif bir ders ortamında sürdürülmektedir.

Katılım ve Sertifikasyon Şartları

 • Eğitim programımızda %80 oranında devam mecburiyeti bulunmaktadır.
 • Programda %80 katılım şartını sağlayan katılımcılar “Katılım Sertifikası” almaya hak kazanır.
 • Etkinlik dışardan katılıma açık olup, ücretsizdir.

 

LİDERLİK AKADEMİSİ -1 (2013)

Konuşmacılar ve Konuları:

 1. Prof. Dr. NABİ AVCI “Liderlik Kavramı ve İletişim”  Milli Eğitim Bakanı
 2. İsmail ERDEM-‘‘Yerel Yönetimlerde Liderlik“  - Sancaktepe Belediye Başkanı
 3. Münir ARIKAN ‘‘Gelecekteki Liderlik Profilleri‘‘
 4. İsmail HAZNEDAR ‘‘Stratejik Yönetim ve Liderlik‘‘
 5. Tuğrul İNANÇER ‘‘Evrensel Değer Ekseninde Liderlik Tanımı‘‘
 6. Sezai KAYAOĞLU ‘‘Genç Figürlerde Liderlik Psikolojisi‘‘
 7. Prof. Dr. Ömer ÇAHA‘ ‘‘Liderliğin Sosyolojik ve Siyasal Temelleri‘‘
 8. Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK ‘‘Tarihi Perspektifle Liderliğe Bakış‘‘
 9. Şafak KEKLİK “Günümüzde Başarılı Liderlerin Ortak Nitelikleri‘‘
 10. Kaan ŞOLCUM “Ritim Workshop”
 11. Eray BECEREN “Duygusal Zeka ve Farkındalık Oluşturma: Lider için Duygusal ve Sosyal Zeka”
 12. Prof. Dr. Hamit OKUR “Akademik Liderlik” - İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

 

LİDERLİK AKADEMİSİ -2 (2014)

Konuşmacılar ve Konuları:

 1. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail ERDEM “Yerel Yönetimlerde Liderlik”
 2. Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAŞTEMİR  “Manevi Liderlik”
 3. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR  “Liderlik Stratejisi”
 4. Yrd. Doç. Dr. Necla TUNAY “Liderlik Stratejisi”
 5. Yusuf Özkan ÖZBURUN  “Kendime Engel Olmayacağım”
 6. Yrd. Doç. Dr. Adnan ÇOBAN “Liderlik Psikolojisi-Stres ve Öfke Kontrolü”
 7. Prof. Dr. Orhan KURAL “ Etkin Yöneticilik ve Liderlik, Yaşanabilir Bir Dünya için Elele”
 8. Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL  “Tarihte Liderler ve Liderlik”
 9. Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU “Medeni ve Örnek Bir İnsanın Vasıfları”
 10. Talha DÜLGERBAKİ “Sosyal Medya”
 11. Prof. Dr. Hamza ATEŞ “Liderlikte Kritik ve Analitik Düşünce”
 12. Gazeteci-Yazar Ahmet TAŞGETİREN “Liderlikte Güzel Ahlak” 
 13. Ömer Tuğrul İNANÇER “Liderlikte Gönüllülük Bilinci” 
 14. Doç. Dr. Nureddin TÜRKAN “Proje Üretimi ve Yönetimi”
 15. Davranış Bilimleri Uzmanı Şafak KEKLİK “Hedef ve Strateji Belirleme”
 16. Özkan ŞAHİN “Liderlik ve Kültür”
 17. Gazeteci-Yazar Ekrem KIZILTAŞ “Medyanın Yapısı”
 18. Radyo ve TV Programcısı Psikolog Mehtap KAYAOĞLU “Davranış Eğitimi”


LİDERLİK AKADEMİSİ - 3 (2015)

Konuşmacılar ve Konuları:

 1.  İsmail ERDEM Sancaktepe Belediye Başkanı “Yerel Yönetimlerde Liderin Misyonu”
 2. Yavuz FETTAHOĞLU - Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu Genel Başkanı “Liderlikte Kritik ve Analitik Düşünce”
 3. Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN- “Stratejik Yönetim ve Liderlik” Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
 4. TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY “Güç ve Adalet İnşasında Liderlik”
 5. Sosyolog Ömer Miraç YAMAN “Liderliğin Sosyolojik Temelleri”
 6. Mümin SEKMAN Kişisel Gelişim Uzmanı “Liderlikte Motivasyon Yöntemleri”
 7. İsmail ERDEM Sancaktepe Belediye Başkanı “Sertifika Töreni”

 

LİDERLİK AKADEMİSİ - 4 (2016)

Konuşmacılar ve Konuları:

 1. İsmail ERDEM Sancaktepe Belediye Başkanı “Yerel Yönetimlerde Liderlik”
 2. Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı/ Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
 3. Dekanı “Liderlikte Karizma”
 4. Süleyman Ragıp YAZICILAR Uluslararası Genç Derneği Başkanı, Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü “Bitmeyen Liderlik, Gönüllülük”

 

GENÇ GELECEK LİDERLİK AKADEMİSİ-5 (2017)

Konuşmacılar ve Konuları:

 1. İsmail Erdem – Sancaktepe Belediye Başkanı – “Lider Türkiye Vizyonu”
 2. Metin Külünk – Ak Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Koordinatörü - “Yerelden Küresele Gelişen Lider Türkiye”
 3. Muhammet Bilal Macit – Ak Parti 24.Dönem İstanbul Milletvekili- Teknopark Genel Müdürü- “Lider Türkiye’nin Lider Gençlik Vizyonu”
 4.  Dilek Porsuk – Gelişim Danışmanı – “Farkındalık Eğitimleri”
 5.  Bilal İşgören – Yazar – “Samimiyet ve Öze Dönüşle Liderlik”
 6. Kübra-Büşra Sönmezışık – TV Programcısı, Yazar- “Nasıl Başardık”
 7. Hasan Sarı – Siyasal İletişim Uzmanı – “Kendini Yönetebilme: Liderlik ve İrade”
 8. Ayhan Küçük – UHİM Genel Başkanı – “İnsan Hakları Rüyasından Hak İhlalleri Gerçeğine”
 9. Halit Bekiroğlu – ÖNDER Genel Başkanı – “Hizmetkar Liderlik”
 10. Lütfi Arslan – Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreter Vekili – “Öz Liderlik”
 11. Mustafa Helvacı – İTÜ Öğretim Üyesi – “Uzay ve Teknoloji Çağında Lider Türkiye”
 12. Orçun Şekercioğlu- 15 Temmuz Gazisi-İFADER Başkanı, Ak Parti İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi- “Yakın Tarihin En Kanlı Darbe Girişiminde Aziz Milletin Asil Duruşu”

Liderlik Akademisi mülakatı geçen gençlere verilen eğitimler:

 • Dilek Porsuk ile 50 lider vasıflı gence; “Öz Liderlik”
 • Sezai Esen ile;  “Liderlik Vasıfları Konulu Çapraz Okuma”
 • Derya Ensarioğlu “Drama ile iletişim becerileri”, “Etkili iletişim ve Beden Dili”, “Vaka Analizi”

 

Milli Türk Talebe Birliği’nde Liderlik Akademisi Zirve programında liderlik akademisine katılarak sertifika almaya hak kazanan ve eğitim programlarına katılan gençlere aşağıda ismi geçen konuklarla panel düzenlenmiştir.

AK Parti Kayseri Milletvekili MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah KARAYEL – “Lider Türkiye Vizyonu ve Gençliğe Düşen Görevler”

Genç Birlik Genel Başkanı Ahmet ÖZNANECİ – “Hizmetkâr Liderlik ve Gönüllülük”      

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp BEYHAN – “Etkin Yöneticilik ve Liderlik Stratejisi”

/*