INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI SANCAKTEPE’DE RAMAZAN

Duyuru

ÇAĞIN POPÜLER MESLEKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK

SANCAKTEPE BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇ GELECEK KARİYER GÜNLERİ

 “ÇAĞIN POPÜLER MESLEKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK”

KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 1. Genç Gelecek Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen Kısa Film Yarışması; Çağın Popüler Meslekleri ve Girişimcilik konulu düzenlenmekte olup yarışmaya 15 Şubat 2018 tarihinden sonra çekilmiş filmler başvurabilir.
 2. Yarışmaya başvuru şahsi ve ekip olarak okul müdürlüğü aracılığıyla yapılır. 
 3. Yarışmaya sadece Sancaktepe’de bulunan resmi ve özel liselerde öğrenim görmekte olan öğrencilerden bireysel ya da ekip çalışması halinde kısa film hazırlayanlar başvurabilir.
 4. Yarışmaya katılacak yapımların süresi 10 dakikayı aşmamalıdır. (Seçici kurul gerekli gördüğü durumlarda süre sınırlamalarını %10 oranında esnetme hakkına sahiptir.)
 5. Yarışmaya katılabilmek için başvuru yapanlarca ekte bulunan başvuru formunun doldurularak ıslak imzalı halde dijital ortamda kısa film videosu ve ekip fotoğrafıyla birlikte okul idareleri aracılığıyla Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
 6. Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösterimde 3 dakikalık görüntüleri tanıtım amacıyla kullanılabilir. Filmler, yarışma sonrasında çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde Yarışma Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 7. Yarışmaya katılan kısa filmler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda yarışma koşullarına uymayan yapımlar eleneceklerdir.
 8. Kısa film birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü(okullara verilmek üzere) ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam 4 ödül verilecektir. 
 9. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 26 Mart 2018 saat 17.00’ye kadardır.
 10. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya katılan kısa filmlerin tüm haklarının kullanımı için Sancaktepe Belediyesi ve bağlı olduğu birimlere izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 11. Yarışmaya başvuran filmlerin değerlendirme sonucu 5 Nisan 2018 tarihinden önce www.gencgelecek.com   adresinden duyurulacaktır. Takip eden günlerde gerçekleşecek olan Kariyer Günleri Kapsamında ödül töreni düzenlenecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

/*