HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında eğitim ve gençlik alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliği gerçekleştiren, eğitim ve öğretime yetkin bir boyut kazandıran ve gençlerin donanımlı birer birey olmalarını sağlanmasına katkıda bulunan, ülkemizin kültürel değerlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayan, çok yönlü bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

 • Tüm gençliği kapsayıcı demokratik, özgürlükçü bir ortamda eğitimler vererek gençlerin başarıya odaklanmaları konusunda çaba göstermek.
 • Sancaktepeli gençlerin;
 • Bireysel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.
 • Toplumsal sorumluluk bilinçlerini kuvvetlendirmeye, kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve        geliştirmelerine imkân sağlamak.
 • Fiziksel gelişimleri için faaliyetlerde bulunmak. Doğayı tanımalarını ve doğayla yaşamayı    öğrenmelerini sağlamak.
 • Toplumun; farklı bölgesel, sosyal, kültürel ve eğitim özelliklerine sahip olan diğer bireyleriyle,    gençlerin bir araya gelmelerini teşvik etmek.
 • Kentlilik bilinçlerini artırmak ve kentin gelişiminde gençlerin aktif rol oynamalarını sağlamak.
 • İçinde yaşadıkları sosyal çevre, tarihî ve doğal doku hakkında farkındalıklarını artırmak.
 • Korunması ve geliştirilmesi gereken değerler konusunda sorumluluk almalarını sağlamak.
 • Ekip çalışması içerisinde; sorgulayan, araştıran bireyler olmalarını sağlamak.
 • Kültürel kimliği muhafaza ederek, dünyaya entegre olmalarını sağlamak.
 • Sosyal bilimler ışığında; toplumun dinamiklerini, analitik bir zekâyla okuyabilmelerini ve  tartışabilmelerini sağlamak.
/*