GENÇ KALEMLER DENEME, HİKAYE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

GENÇ GELECEK

GENÇ KALEMLER
DENEME, HİKAYE VE ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışma Konusu: Serbest

 1. Yarışmaya 15-25 yaş arası gençler katılabilecektir. Yarışma deneme, hikâye ve şiir alanlarında yapılacak olup; katılımcı yarışmaya her kategoride birer eserle katılabilecektir.
 2. Gönderilen eserlerin altına isim veya rumuz yazılmayacaktır.
 3. Katılımcılar eserlerini ad-soyad / e-mail / doğum tarihi /okul / bölüm / sınıf / adres / cep telefonu/eser adı bilgileriyle birlikte sgencgelecek@gmail.com  mail adresine gönderecektir.
 4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 5. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Sancaktepe Belediyesi tarafından oluşturulan kurulun kararları geçerlidir.
 6. Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü yayın hakları Sancaktepe Belediye Başkanlığına aittir.
 7. Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
 8. Yarışmada 5 jüri yer alacaktır. Her bir jüri üyesi öğrenciyi 100 puan durumuna göre değerlendirecek, her jürinin puanı ayrı ayrı toplanarak ortak puan belirlenecektir.
 9. Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Şartlar:

 1. Deneme, hikâye ve şiirler; A4 kâğıdına 1,5 satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılacaktır.
 2. Her metin en çok iki bin kelime olacaktır. (Şiirler 1000 kelimeyi geçmeyecektir.)
 3. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 4. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmamış ya da başka herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragât etmiş kabul edilecektir.
 5. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
/*